Lajme
 
24 arsyet për të ndjekur transmetimin
16 Shtator 2014

Më 16-17 shtator 2014 fillon transmetimin, për të katërtin vit rradhazi, programi 24 Orët e Realitetit, dhe për 24 orë rresht edhe një herë...

“Etje” per uje - numri i ri i revistes “Mjedisi Sot”
5 Shtator 2014

Numri me i fundit i revistes Mjedisi Sot 143, me titull “Etje per uje” i kushtohet ceshtjes se menaxhimit te ujerave ne Shqiperi. Ne brendesi... 
Sektori i menaxhimit të ujit në Shqipëri, duhet rikonceptuar.
16 Korrik 2014

Shoqëria civile u takua sot më 16 Korrik 2014, me parlamentarët mbi çështjet emergjente të sektorit të ujit. Në këtë takim të organizuar me Komisionin e Veprimtarive Prodhuese,...


 
Mbahet takimi i parë i Grupit Këshillimor Kombëtar për Mbetjet
4 Korrik 2014

Administrimi i mbetjeve në Shqipëri është në një nivel të ulët. Me sisteme për grumbullimin e mbetjeve të ngurta urbane janë pajisur vetëm qytetet, por jo zonat rurale....


 
Planet e menaxhimit të rrezikut nga përmbytja – takimi i tretë rajonal
21 Maj 2014

U mbajt në Shkodër takimi i tretë rajonal me ekipet teknike nga njësitë vendore Shkodër, Rrethina, Gur i Zi, Bërdicë, Bushat, Dajç, Velipojë dhe Ana e Malit, që po i nënshtrohen...


 
Panairi i Ideve te Studenteve mbi Sipermarrjen e Gjelber
8 Maj 2014

Ne perfundim te nje procesi disa mujor i nisur me nje cikel leksionesh per ekonomine e gjelber studentet paraqiten idete e sipermarrjeve te gjelbera perpara disa aktoreve kryesore ne fushen...


 
Kam nje Ide te Gjelber
2 Maj 2014

Burimet natyrore ne Shqiperi jane kyce per krijimin e pasurise dhe te domosdoshme per zhvillimin socio-ekonomik dhe te qendrueshem. "Ekonomia e Gjelber" eshte thelbesore per Shqiperine, me...


 
Më shumë lajme

Ngjarje të pritshme

Nuk ka ngjarje të pritshme në të ardhmen e shpejtë

Më shumë ngjarje
Rrjeti i zyrave