Lajme
 
CRESSIDA adreson përshtatshmëri lokale për komunitetet vendore në basenet lumore Drini dhe Drina
19 Tetor 2016

*Nga Mihallaq Qirjo, Menaxher i Projektit CRESSIDA Përmbytjet, tërmetet, zjarret në pyje dhe periudhat e gjata të thatësirave kanë ndodhur...

BE ratifikon Marrëveshjen e Parisit për Klimën, komentet e SH.T Jari Vilen
4 Tetor 2016

Jari Vilen, Kryetar i Bordit Drejtues të REC, komenton mbi rëndësinë e ratifikimit të Marrëveshjes së Parisit P: Duke ndjekur vendimin e... 
Kur udhërrëfyes është SoTours
26 Shtator 2016

Eksplorimi i kënaqshëm i peizazhit natyror, lind nevojën për informacion të plotë për vendin që vizitohet dhe siguri maksimale përgjatë rrugëtimit. Të shtunën e fundit e...


 
Transport inteligjent - Ekonomi e fortë
23 Shtator 2016

Çdo gjë në jetë ndodh jashtë makinës suaj. Të lëvizësh sa më shpesh pa makinë është jo vetëm në të mirën e individit por edhe të brezave që do vijnë. Edhe nëse nuk...


 
"Mjedisi i Qytetarëve", portali më i ri dedikuar mjedisit
26 Gusht 2016

Mjedisi i Qytetarëve është një portal në shërbim të çdo qytetari apo punonjësi të administratës publike në Bashkinë Vlorë, por edhe me gjerë, për të shpërndarë...


 
Berat: Hapësirë e re për të denoncuar krimet mjedisore
22 Gusht 2016

Krimi mjedisor, si forma më ekstreme e dëmtimit të mjedisit në mënyrë të qëllimshme dhe të paligjshme është një temë e mprehtë dhe shumë e diskutuar. Në mbështetje të...


 
Nisma për Sigurinë Mjedisore (ENVSEC)
30 Qershor 2016

Axhenda për Zhvillim të Qendrueshëm 2030, strategjitë dhe prioritetet rajonale, arritjet e deritanishme, mësimet e nxjerra dhe sfidat në Evropën Juglindore ishin disa prej...


 
Më shumë lajme

Ngjarje të pritshme

Nuk ka ngjarje të pritshme në të ardhmen e shpejtë

Më shumë ngjarje
Rrjeti i zyrave