Lajme
 
Sektori i menaxhimit të ujit në Shqipëri, duhet rikonceptuar.
16 Korrik 2014

Shoqëria civile u takua sot më 16 Korrik 2014, me parlamentarët mbi çështjet emergjente të sektorit të ujit. Në këtë takim të organizuar...

Mbahet takimi i parë i Grupit Këshillimor Kombëtar për Mbetjet
4 Korrik 2014

Administrimi i mbetjeve në Shqipëri është në një nivel të ulët. Me sisteme për grumbullimin e mbetjeve të ngurta urbane janë pajisur... 
Planet e menaxhimit të rrezikut nga përmbytja – takimi i tretë rajonal
21 Maj 2014

U mbajt në Shkodër takimi i tretë rajonal me ekipet teknike nga njësitë vendore Shkodër, Rrethina, Gur i Zi, Bërdicë, Bushat, Dajç, Velipojë dhe Ana e Malit, që po i nënshtrohen...


 
Panairi i Ideve te Studenteve mbi Sipermarrjen e Gjelber
8 Maj 2014

Ne perfundim te nje procesi disa mujor i nisur me nje cikel leksionesh per ekonomine e gjelber studentet paraqiten idete e sipermarrjeve te gjelbera perpara disa aktoreve kryesore ne fushen...


 
Kam nje Ide te Gjelber
2 Maj 2014

Burimet natyrore ne Shqiperi jane kyce per krijimin e pasurise dhe te domosdoshme per zhvillimin socio-ekonomik dhe te qendrueshem. "Ekonomia e Gjelber" eshte thelbesore per Shqiperine, me...


 
“Ju keni nje rol per te luajtur” ne basenin e lumit Vjose
25 Prill 2014

U mbajt në Vlorë takimi i pestë rajonal “Ju keni një rol për të luajtur”. Në këtë takim, me pjesëmarrjen e autoriteteve të këshillit të basenit ujor Vjosë, Prefekturës...


 
Edukimi per Zhvillimin e Qendrueshem zhvillon kapacitetin e shoqatave
24 Prill 2014

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqiperi organizon trajnimin "Edukimi per Zhvillimin e Qendrueshem zhvillon kapacitetin e shoqatave" prane qendres se inovacionit Protik. Ne kete trajnim...


 
Më shumë lajme

Ngjarje të pritshme

Nuk ka ngjarje të pritshme në të ardhmen e shpejtë

Më shumë ngjarje
Rrjeti i zyrave