Forum kombëtar:

Event's Image

26

Tet 26, 2017

Vendodhja:

Shkodër

Organizatori:

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

Kontakti:

Genta Hoxha ghoxha@rec.org


2017-10-26 2017-10-26 Europe/Budapest Forum kombëtar: Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në përfundim të projekteve të lidhura me mobilitetin dhe cilësinë e ajrit në kuadër të projektit “Shoqëri Civile Shqiptare për një Mjedis Evropian – ACHIEVE”, të zbatuar nga REC Shqipëri, me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, organizon një forum kombëtar me temë: "Drejt qyteteve të mençura - problemet dhe rruga përpara". Ky forum synon të sjellë disa nga rezultatet e arritura nga OSHC-të mjedisore në fushën e cilësisë së ajrit dhe të lëvizshmërisë urbane. OSHC-të, në bashkëpunim me ekspertët, janë përqëndruar në aspekte të ndryshme që lidhen drejtpërdrejtë apo dhe indirekt me çështjet e cilësisë së ajrit, për të mbështetur dhe për të përmirësuar më tej punën e institucioneve përgjegjëse, në monitorimin dhe raportimin e zbatimit të legjislacionit ekzistues për cilësinë e ajrit. Pjesëmarrësit në forum do të kenë mundësi të diskutojnë rreth gjetjeve të OSHC-ve në këtë fushë. Forumi zhvillohet në datën 26 tetor 2017, në qytetin e Shkodrës. Të interesuarit për të marrë pjesë në forum, duhet të dërgojnë një email për shprehje interesi, në adresën ghoxha@rec.org, brenda datës 20 tetor 2017. REC Shqipëri do të konfirmojë pjesëmarrjen e personave të përzgjedhur, së bashku me detajet e tjera logjistike, brenda 3 ditëve nga mbyllja e aplikimit Shkodër Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri no-reply@rec.org

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në përfundim të projekteve të lidhura me mobilitetin dhe cilësinë e ajrit në kuadër të projektit “Shoqëri Civile Shqiptare për një Mjedis Evropian – ACHIEVE”, të zbatuar nga REC Shqipëri, me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, organizon një forum kombëtar me temë: "Drejt qyteteve të mençura - problemet dhe rruga përpara".

Ky forum synon të sjellë disa nga rezultatet e arritura nga OSHC-të mjedisore në fushën e cilësisë së ajrit dhe të lëvizshmërisë urbane. OSHC-të, në bashkëpunim me ekspertët, janë përqëndruar në aspekte të ndryshme që lidhen drejtpërdrejtë apo dhe indirekt me çështjet e cilësisë së ajrit, për të mbështetur dhe për të përmirësuar më tej punën e institucioneve përgjegjëse, në monitorimin dhe raportimin e zbatimit të legjislacionit ekzistues për cilësinë e ajrit.

Pjesëmarrësit në forum do të kenë mundësi të diskutojnë rreth gjetjeve të OSHC-ve në këtë fushë.

Forumi zhvillohet në datën 26 tetor 2017, në qytetin e Shkodrës.

Të interesuarit për të marrë pjesë në forum, duhet të dërgojnë një email për shprehje interesi, në adresën ghoxha@rec.org, brenda datës 20 tetor 2017.

REC Shqipëri do të konfirmojë pjesëmarrjen e personave të përzgjedhur, së bashku me detajet e tjera logjistike, brenda 3 ditëve nga mbyllja e aplikimit.