Thirrje për Aplikim për Grante në Partneritet me Pushtetin Vendor

Event's Image

23

23 Shk 2018

Vendodhja:

Tiranë

Organizatori:

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

Web:

http://www.senior-a.al/index.php/thirrje-dhe-njoftime

Kontakti:

Rezart Kapedani / RKapedani@rec.org

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të programit "Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile në fushën e Mjedisit në Shqipëri (SENiOR-II)", mbështetur nga Qeveria Suedeze (SWEDEN), hapja e parë e thirrjeve për aplikim për Grantet në Partneritet me Pushtetin Vendor.

Qëllimi i granteve në Partneritet me Pushtetin Vendor është të adresojë OJF-të e vogla të cilat kërkojnë të rrisin profilin e tyre, duke bashkëpunuar strategjikisht me njësi të pushtetit vendor.

Komponenti i Granteve në Partneritet me Pushtetin Vendor është ideuar për të mbështetur OSHC-të që kanë nevojë që të konsolidohen, në të gjithë vendin.

REC Shqipëri do të mbështesë organizatën(at) fituese me një fond jo më të madh se ekuivalenti në LEK prej 10.000 Euro.

Afati i dorëzimit të Projekt propozimeve është: 23 shkurt 2018, ora 17.00. Projekt propozimet duhet të paraqiten, në origjinal dhe një kopje në CD e dokumentave origjinale, në zyrën e REC Shqipëri brenda datës së përcaktuar.

Për kërkesat dhe kushtet e aplikimit shikoni Udhëzuesin për Përgatitjen e Projekt Propozimeve për Grantet në Partneritet me Pushtetin Vendor që gjendet në faqen e programit http://senior-a.al

: 1,752 views