Thirrje për pjesëmarrje në trajnimin “Siguria ushqimore – mbrojtja dhe mirëqënie e popullatës dhe roli i Shoqërisë Civile”

Event's Image

20

20 - 21 Mar 2018

Vendodhja:

Tiranë

Vendi:

Hotel Grand

Organizatori:

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

Web:

www.senior-a.al

Kontakti:

Rezart Kapedani / RKapedani@rec.org

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të programit "Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri (SENiOR-II)", mbështetur nga Qeveria Suedeze (SWEDEN), si pjesë e Paketës së Trajnimeve për Menaxhimin Mjedisor, organizon trajnimin e rradhës me temë “Siguria ushqimore – mbrojtja dhe mirëqënie e popullatës dhe roli i Shoqërisë Civile”.

Qëllimi i këtij trajnimi është ofrimi i njohurive në fushën e sigurisë ushqimore në vendin tonë, njohja me institucionet përgjegjëse për monitorimin dhe inspektimin e produkteve ushqimore, cilat janë ndikimet mjedisore dhe rreziqet shëndetësore lidhur me ushqimin e sigurt dhe çfarë roli mund të luajë shoqëria civile në këtë drejtim.

Trajnimi do të zhvillohet në qytetin e Tiranës, në datat 20 – 21 Mars 2018.

OJF-të që duan të marrin pjesë në trajnim duhet të dërgojnë (i) një Shprehje Interesi për pjesëmarrje dhe (ii) CV-në e personit që aplikon për të marrë pjesë në trajnim, duke treguar qartë rolin e tij brenda OJF-së dhe lidhjen e tij me tematikën e trajnimit.

Dokumentet e aplikimit duhet të dorëzohen me e-mail në adresën ghoxha@rec.orgbrenda datës 12 Mars 2018.

OJF-të që do të përzgjidhen për të marrë pjesë në trajnim do të njoftohen nga REC Shqipëri, lidhur dhe me detajet e tjera logjistike të trajnimit.

: 931 views