Lajme

Mjedisi Sot 148 - Mjedisi prioriteti i heshtur
Nëntor 23, 2015

Mjedisi Sot 148 - Mjedisi prioriteti i heshtur

Muajt e vjeshtës sjellin rënien e temperaturave dhe drithërimën e vlerësimit të rradhës së Komisionit Europian për vendin gjatë vitit të fundit. Shumë rendën pas frekuencës së përdorimit të termave të tillë si “korrupsion” dhe “dekriminalizim” të...

Lexo më shumë
Pyjet në tranzicion: Vlerësimi i gjendjes së pyjeve (1990-2014)
Nëntor 12, 2015

Pyjet në tranzicion: Vlerësimi i gjendjes së pyjeve (1990-2014)

Qendra Rajonale e Mjedisit- REC Shqipëri, në kuadrin e Programit «Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqerisë Civile në Shqipëri 2012-2015, SENiOR-A » i financuar nga Qeveria Suedeze, prezanton Raportin “Vlerësimi i gjendjes së Pyjeve për periudhën 1990-2014” . Gjetjet që prezanton...

Lexo më shumë
Alternativa mjedisore e HEC-eve të vegjël
Tetor 06, 2015

Alternativa mjedisore e HEC-eve të vegjël

Alternativa mjedisore për HEC-et e vegjël në Shqipëri është një studim alternativ i sjell nga shoqëria civile mjedisore në Shqipëri, që hulumton proçesin e zhvillimit të shpejtë të sektorit të energjisë hidrike në të gjithë vendin, kundrejt ndikimit të vërejtur...

Lexo më shumë