Lajme

Pyjet në tranzicion: Vlerësimi i gjendjes së pyjeve (1990-2014)
Nëntor 12, 2015

Pyjet në tranzicion: Vlerësimi i gjendjes së pyjeve (1990-2014)

Qendra Rajonale e Mjedisit- REC Shqipëri, në kuadrin e Programit «Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqerisë Civile në Shqipëri 2012-2015, SENiOR-A » i financuar nga Qeveria Suedeze, prezanton Raportin “Vlerësimi i gjendjes së Pyjeve për periudhën 1990-2014” . Gjetjet që prezanton...

Lexo më shumë
Alternativa mjedisore e HEC-eve të vegjël
Tetor 06, 2015

Alternativa mjedisore e HEC-eve të vegjël

Alternativa mjedisore për HEC-et e vegjël në Shqipëri është një studim alternativ i sjell nga shoqëria civile mjedisore në Shqipëri, që hulumton proçesin e zhvillimit të shpejtë të sektorit të energjisë hidrike në të gjithë vendin, kundrejt ndikimit të vërejtur...

Lexo më shumë
Shoqëria civile shqiptare për një mjedis evropian
Korrik 31, 2015

Shoqëria civile shqiptare për një mjedis evropian

Qendra Rajonale e Mjedsit përmbylli procesin e prezantimit të programit të ri të mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian “Shoqëria civile shqiptare për një mjedis Evropian” – ACHIEVE. Ky program do të mbështesë shoqërinë civile mjedisore që të luajë një rol dhe...

Lexo më shumë