Lajme

“Mjedis i shëndetshëm për një edukim cilësor”
Mars 25, 2016

“Mjedis i shëndetshëm për një edukim cilësor”

Edukimi, përveç se është një prej të drejtave të njeriut, është një kusht paraprak për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe një mjet kryesor për një qeverisje të mirë, informimin rreth vendimmarrjes dhe mbështetjen e demokracisë. Në arsimin 9-vjeçar ka...

Lexo më shumë