Lajme

Festimi i Ditës Ndërkombëtare të Tokës në Tiranë
Prill 22, 2016

Festimi i Ditës Ndërkombëtare të Tokës në Tiranë

Në Ditën Ndërkombëtare të Tokës, Qendra EDEN me mbështetjen e Qendrës Rajonale të Mjedisit (REC) Shqipëri, financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit ACHIEVE, organizuan aktivitete edukative ndërgjegjësuese për mjedisin me nxënës të 2 shkollave 9-vjeçare në...

Lexo më shumë
Festivali i Filmit Mjedisor 2016
Prill 19, 2016

Festivali i Filmit Mjedisor 2016

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të projektit "Shoqëria civile shqiptare për një Mjedis Evropian (ACHIEVE)" i mbështetur nga Delegacioni i BE-së në Shqipëri, si pjesë e aktiviteteve të Javës së Filmit Mjedisor (22 maj – 5 qershor) bashkëpunoi me disa organizata...

Lexo më shumë
Masat dhe sfidat rajonale mbi ndryshimet klimatike
Prill 01, 2016

Masat dhe sfidat rajonale mbi ndryshimet klimatike

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) është duke punuar çdo ditë me komunitetet në rajon lidhur me edukimin mjedisor, planet lokale të veprimit mjedisor, strategjitë miqësore me klimën, strategjitë energjetike, mbrojtjen e biodiversitetit dhe menaxhimin e ujit, ndërsa sot më 1 prill në Podgoricë, Mali i Zi u...

Lexo më shumë
“Mjedis i shëndetshëm për një edukim cilësor”
Mars 25, 2016

“Mjedis i shëndetshëm për një edukim cilësor”

Edukimi, përveç se është një prej të drejtave të njeriut, është një kusht paraprak për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe një mjet kryesor për një qeverisje të mirë, informimin rreth vendimmarrjes dhe mbështetjen e demokracisë. Në arsimin 9-vjeçar ka...

Lexo më shumë